von Schlichtingowie


von Schlichtingowie herbu własnegoStara szlachta niemiecka, początkami sięgająca przełomu XII i XIII w., pochodząca z Saksonii. U schyłku średniowiecza byli oni już licznie osiedleni na Śląsku i pograniczu wielkopolsko-brandenburskim, gdzie założyli miasto Szlichtyngowę. Niektóre gałęzie rodu uległy spolszczeniu pisząc nazwisko Szlichtyng, inne zaś pozostały niemieckie. Sprzyjali ideom reformacyjnym, początkowo należeli do Braci Polskich, wśród których odznaczył się słynny działacz ariański Jonasz Szlichtyng, czy też jego krewny Chrystian, który za udział w sekcie został pozbawiony dóbr Kosieczyn i wygnany z kraju. Później wielu z nich było wyznawcami kalwinizmu. W XVII w. byli właścicielami części w Gorzyniu, zaś około połowy XIX w. jeden z potomków linii niemieckiej, Wilhelm Eduard von Schlichting dziedziczył majątek Chudobczyce (miejscowość, wówczas zwana Chudopsicami lub z niemiecka Dürrhund, należała jeszcze do powiatu bukowskiego, później przemianowanego na nowotomyski).