von Massenbach, baronowie


von Massenbach herbu własnegoArystokratyczny ród niemiecki, pochodzący z zamku Massenbach w Szwabii, który należy do rodziny nieprzerwanie od XIII w. Jeden z żyjących w XVIII w. członków rodu, pułkownik Christian baron von Massenbach (1758-1827), dał początek linii osiadłej w Wielkopolsce. W 1798 r. w nagrodę za zasługi wojenne otrzymał on od króla pruskiego sekularyzowany po rozbiorach Polski majątek Białokosz, należący uprzednio przez całe wieki do poznańskiego klasztoru dominikanek. Zaangażowany w politykę wolnościową i nie spełniający, jako dowódca wojskowy, pokładanych przez króla nadziei, spędził wiele lat uwięziony w twierdzach w Kłodzku i Kostrzyniu. Zaledwie kilka ostatnich miesięcy życia mieszkał w Białokoszu, gdzie spoczął po śmierci na małym leśnym cmentarzu, a mowę pogrzebową nad jego grobem wygłosił sam pastor Jan Wilhelm Kassyusz z Orzeszkowa. Potomkowie pułkownika w wyniku ożenku wkrótce powiększyli wielkopolskie posiadłości Massenbachów o sąsiedni majątek Pniewy, który należał do nich do końca II wojny światowej, podczas gdy Białokosz przeszedł na przełomie XIX i XX w. jako posag w ręce rodziny von Rose.