von Kalckreuthowie


von Kalckreuth herbu własnegoRodzina niemiecka pochodząca z Saksonii, gdzie nieopodal Drezna znajduje się ich rodowe gniazdo, miejscowość o nazwie Kalkreut. W XIII w. jedna z gałęzi rodu pojawiła się na Śląsku, zaś od XVI w. von Kalckreuthowie znani są w Wielkopolsce. W 1673 r. walczący pod Chocimiem bracia Adam i Karol Magnus von Kalckreuthowie, właściciele m.in. Dłuska koło Przytocznej, otrzymali w nagrodę polski indygenat, czyli uznano ich za szlachciców polskich. Adam po ożenku z Ewą von Unruh osiedlił się w Muchocinie pod Międzychodem, który żona wniosła mu w posagu. Tamtejszy dwór był odtąd aż do 1945 r. siedzibą kilku pokoleń rodziny von Kalckreuthów, mocno przywiązanych do swej przybranej ojczyzny.von Kalckreuth Karl Otto Jednym z bardziej znanych był Carl Otto von Kalckreuth (1835-1900), piastujący funkcję landrata (starosty) powiatu międzychodzkiego w latach 1876-1886. Prawie równolegle, w latach 1879-1888 zasiadał on w ławach Izby poselskiej pruskiego parlamentu. Jego syn Wilhelm (1873-1915) poległ w I wojnie światowej jako lotnik, a jego pomnik znajduje się na wyspie Jez. Winnagóra koło Muchocina. Wnukiem Wilhelma jest Leonhard von Kalckreuth, ur. w 1930 r. w rodzinnym Muchocinie jako syn właściciela majątku, Joachima von Kalckreuth (1902-1970). Przewodniczy działającej w Niemczech organizacji, zrzeszającej dawnych mieszkańców powiatów: międzychodzkiego, skwierzyńskiego i międzyrzeckiego.