von Haza-Radlitzowie


von Haza Radlitz herbu własnegoNiemiecka rodzina szlachecka o korzeniach czeskich. Ich gniazdem rodowym miał być zamek Hasenburg. Od średniowiecza mieszkali na pograniczu śląsko-wielkopolskim, a na przełomie XVII i XVIII w. weszli w posiadanie majątku w Lewicach, kupionych przez Aleksandra Hazę-Radlitza od rodziny Brezów. Lewice stały się na ponad dwieście lat siedzibą licznych pokoleń tej rodziny. Przez pewien czas posiadali oni też leżące nieopodal Mnichy. W większości wyznawali ewangelicyzm, lecz najsłynniejszy członek rodziny, Albert Ludwig von Haza-Radlitz (1798-1872) przeszedł na wiarę katolicką i obrał polską tożsamość, czemu dał wyraz, nazywając się Wojciechem Ludwikiem Hazą z Radlic. Był on m.in. obrońcą praw narodowych polskiej ludności powiatu międzyrzeckiego, do którego niegdyś należały Lewice. Zasiadał w niemieckim parlamencie, Reichstagu, w którym należał do polskiej frakcji poselskiej. Niektórzy z jego potomków zgermanizowali się na powrót, jak wnuk i imiennik Albert von Haza-Radlitz, w czasie Powstania Wielkopolskiego internowany w poznańskiej Cytadeli, poniósł tam w 1919 r. śmierć w wyniku postrzału w czasie próby ucieczki.