von Fritsch, baronowie


von Fritsch herbu własnegoNiemiecka rodzina arystokratyczna, która w XVIII w. osiągnęła najwyższe urzędy w królestwie Saksonii, posiadająca Sieraków od 27 XII 1780 r. Wówczas to Karol Abraham baron (od 1790 r. hrabia) von Fritsch (1734-1812) nabył za kwotę 1.255.00 złotych polskich obciążone długami majętności sierakowski od swego teścia Gartenberga-Sadogórskiego. Karol Abraham był synem ministra saskiego Tomasza barona von Fritscha (1700-1775) i Sophii Winckler (1710-1777), wnukiem znanego lipskiego księgarza Thomasa Fritscha. Radca i referendarz dworu saskiego, później wicekanclerz i kanclerz elektoratu Saksonii za panowania Fryderyka Augusta III. W 1768 r. poślubił on jedyną córkę Piotra Mikołaja Gartenberga – Charlottę Philippę i w tym samym roku otrzymał polski indygenat. W 1775 r. odznaczony został Orderem Św. Stanisława. 9 maja 1789 r. sprzedaje on jednak dobra sierakowskie rodzinie Bnińskich za kwotę 1 297 859 zł 20 gr.