von Blanckensee-Fircks, hrabiowie


von Blanckensee-Fircks herbu własnegoRodzina niemiecka, odnoga hrabiowskiego rodu von Fircks. Z tej rodziny Friedrich Paul Guido Chlotar baron von Fircks (1824-1896), został w 1857 r. podniesiony do pruskiego stanu hrabiowskiego. Nazwisko von Blanckensee-Fircks powstało poprzez przyłączenie rodowego miana jego poślubionej w tym samym roku małżonki, Marii hrabianki von Blanckensee, dziedziczki dóbr Wieleń nad Notecią. Hrabia Friedrich von Fircks posiadał w powiecie międzychodzkim w latach 1857-1896 majątek Gorzycko Stare, odziedziczony po bracie, Heinrichu hr. von Fircks, emerytowanym poruczniku pruskim, zm. w 1854 r., który 2 lata przed śmiercią kupił Gorzycko od dziedziców Gorzynia – von Harlemów. Friedrich Paul Guido Chlotar baron von Blanckensee-Fircks był m.in. odkrywcą osady pradziejowej na półwyspie Jez. Wielkiego oraz cmentarzyska położonego na polach majątku w Gorzycku. Znaleziska archeologiczne stamtąd (urny i ozdoby brązowe) przekazał w darze Berlińskiemu Towarzystwu Antropologicznemu. Po jego śmierci gorzyckie dobra spadkobiercy sprzedali sąsiadom z Gorzynia, rodzinie von Willich. Miał młodo zmarłego syna oraz dwie córki: Amalię von Blankensee-Fircks (1860-1939) i Clothildę Alexandrę von Fircks (1858-1939), która wyszła za Friedricha Erdmanna Karla Gustava Alexandra hrabiego von Pückler. Potomstwo tej pary dało początek kolejnej pruskiej rodzinie hrabiowskiej – von Pückler-Blankensee.