Trąmpczyńscy herbu Topór przydomku Otto


Trombczynscy herbu topórStarożytna rodzina szlachty wielkopolskiej wywodząca się z Trąmpczyna (obecnie Trąbczyn) koło Zagórowa w powiecie Słupeckim. Henryk Otto Trąmpczyński (1843-1921), uczestnik powstania styczniowego był żonaty z Pauliną z Pągowskich (1840-1915) herbu Pobóg, córką Tadeusza Pągowskiego z Kurnatowic. W drugiej połowie XIX w. Trąmpczyński dzierżawił od rodziny Kwileckich dobra w Orzeszkowie. Trampczynski Henryk i PaulinaTam urodziła się Maria Trąmpczyńska (1875-1967), znana śpiewaczka operowa i pedagog. Występowała pod pseudonimem d’Otto (rodowy przydomek) na scenach oper w Petersburgu, Monachium, Budapeszcie, Warszawie i Paryżu. Była profesorką śpiewu, kształciła m. in. Stefana Stuligrosza.