Taylorowie


Szkocka rodzina szlachecka, która przybyła do Polski w XVI w., jej przedstawiciele zajmowali się głównie kupiectwem, było też wśród nich wielu wojskowych, m.in. generał Robert Jan Taylor, komendant poznańskiego garnizonu, który za swe zasługi otrzymał od króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Order Świętego Stanisława. Od 1790 r. był właścicielem majątku Prusim. Syn generała, Karol Taylor, w 1792 r. walczył na froncie ukraińskim w dywizji ks. Józefa Poniatowskiego, później w dywizji Tadeusza Kościuszki. Po powrocie do Prusimia zajął się gospodarowaniem. Wnuk Robert, za działalność patriotyczną został usunięty z Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Za waleczność w powstaniu listopadowym otrzymał Krzyż Virtuti Militari.