Rodatzowie


Rodatzowie herbu własnegoRodzina niemiecka z Meklemburgii. Najdawniejsi jej przedstawiciele byli w XVI w. mieszczanami w Grabow. W ciągu XVIII w. wielu Rodatzów osiedliło się w Hamburgu, skąd pochodził syn tamtejszego fabrykanta, Karl Otto Rodatz (1845-1931), który w latach 70. XIX w. kupił majątek Łężce koło Chrzypska Wielkiego. Na początku XX w. jego syn Erich nabył sąsiedni Lutom, pomnażając rodzinną fortunę, którą Rodatzowie gospodarowali do 1945 r. Mimo pochodzenia „plebejskiego“ posiadali swój rodowy herb, jak wiele innych niemieckich rodzin mieszczańskich