Prusimscy herbu Nałęcz


Prusimscy herbu NaleczPolska rodzina szlachecka miejscowego pochodzenia, nazwisko swoje wzięli od wsi Prusim, choć wcześniejszą ich kolebką było Kolno. Uznawali się za krewniaków możnowładczego rodu Ostrorogów i dawali temu wyraz oraz swemu starożytnemu pochodzeniu, pisząc swoje nazwisko jako „z Kolna Ostroróg Prusimscy herbu Nałęcz“. Najsłynniejszym członkiem rodu był bez wątpienia jego protoplasta, Dobrogost z Kolna, który przeszedł do historii jako pogromca Krzyżaków w bitwie pod Dąbkami w 1431 r. Piastował urzędy kasztelana kamieńskiego i podsędka poznańskiego, był dzierżawcą starostwa babimojskiego. Przez kilka stuleci jego potomkowie posiadali prócz Kolna i Prusimia także wiele innych okolicznych majątków, m.in. Debrzno (Ławicę), Bielsko, Kamionnę i Mnichy oraz w dalszej okolicy Goraj i Wierzbno. Rodzina Prusimskich herbu Nałęcz wymarła w linii męskiej w XIX w. W okolicach Międzychodu ostatnim z nich był Antoni, właściciel Kolna i Kamionny, starosta nieszczewicki, za udział w powstaniu kościuszkowskim ukarany przez króla pruskiego konfiskatą dziedzicznych dóbr, które nie wróciły już nigdy w ręce rodziny.