Pągowscy herbu Pobóg


Pagowscy herbu PobogRodzina pochodząca z Pągowa w ziemi sieradzkiej, w okolicach powiatu międzychodzkiego pojawili się w XIX w. w osobie Tadeusza Seweryna Pągowskiego (1798-1866), który dzierżawił od Arsena hr. Kwileckiego majątek Kurnatowice. Walczyli oni razem w powstaniu listopadowym, po upadku którego Kwilecki wrócił do rodzinnego Kwilcza, zaś Pągowski przebywał na kilkuletniej tułaczce po zachodniej Europie. Po powrocie z emigracji, na której został przyjacielem polskich poetów: Stefana Garczyńskiego, który zmarł na jego rękach oraz samego wieszcza Adama Mickiewicza, Tadeusz Pągowski zatrudnił się w dobrach Kwileckich. Początkowo zarządzał zorganizowaną przez siebie cukrownią w Kwilczu, wcielając w życie nauki, jakie pobierał we francuskich szkołach rolniczych, by po kilku latach przenieść się do Kurnatowic i pojąć za żonę Justynę, córkę tamtejszego dzierżawcy Wojciecha Trąmpczyńskiego. Wkrótce przejął po teściu dzierżawę majątku, gdzie także wprowadzał nowoczesne formy gospodarowania. Po śmierci Tadeusz Pągowski spoczął jako jeden z ostatnich w krypcie kościoła w Sierakowie, a wdowa po nim jeszcze przez kilka lat zarządzała Kurnatowicami. Z dzieci Tadeusza Pągowskiego córka Paulina wyszła za Henryka Trąmpczyńskiego z Orzeszkowa i była matką słynnej śpiewaczki Marii Laury Trąmpczyńskiej, synowie: Stefan, Karol i Edward pozostali wierni ziemiańskim tradycjom rodzinnym, dorabiając się własnych majątków ziemskich.