Niemojowscy herbu Wieruszowa


Niemojowscy herb WieruszowaRodzina szlachecka pochodząca z pogranicza wielkopolsko-śląskiego, jednego pochodzenia z Kowalskimi herbu Wierusz. Najbardziej odznaczyli się w dziejach południowej i wschodniej Wielkopolski. W okolicach Międzychodu Jan Niemojowski (1878-1933) zakupił pod koniec lat 20 XX w. majątek w Chudobczycach koło Kwilcza, którym po jego rychłej śmierci próbowała bez powodzenia zarządzać wdowa, Maria z Przewłockich (1888-1947). Będącą na skraju bankructwa właścicielkę Chudobczyc wziął w opiekę dziedzic Kwilcza, Dobiesław hr. Kwilecki.