Mycielscy herbu Dołęga, hrabiowie


Mycielscy herbu DolegaPolska rodzina szlachecka, pochodząca z Mycielina koło Stawiszyna w ziemi kaliskiej. Dzieliła się na kilka gałęzi, z których wielkopolska zwana była „hrabiowską”. W latach międzywojennych, zakupili majątek Wituchowo koło Kwilcza, który przez cały okres zaborów był w rękach niemieckich. Zofia hr. Mycielska z Karskich (1898-1978), żona hr. Michała Karskiego (1894-1972) prowadziła w wituchowskim gospodarstwie stadninę koni, znaną i cenioną w środowisku hodowców. Hodowla w Gałowie należąca do jej męża była uważana za najlepszą stadninę koni anglo-arabskich. W czasie wojny hr. Mycielska z Wituchowa walczyła w szeregach Armii Krajowej, pseud. „Hreczka”. Po wojnie oboje z małżonkiem jak wielu innych polskich arystokratów osiedli w Londynie i tam zmarli, nie wracając nigdy do Ojczyzny.