Kierscy herbu Jastrzębiec


Kierscy herbu Jastrzebiec Rodzina szlachecka należąca do wielkopolskiego odgałęzienia rycerskiego rodu Jastrzębców. Nazwisko przyjęli od dziedzicznej wsi Kiekrz pod Poznaniem, którą posiadali już w XIV w. W okolicach Międzychodu należał do nich majątek Chrzypsko Wielkie, wydzielony w latach 30. XIX w. z likwidowanych wówczas dóbr sierakowskich. Dziedzicem majątku w Chrzypsku Wielkim był przez kilkanaście lat Emil Marian Kierski (1810-1874), były oficer wojsk polskich i uczestnik powstania Kierski Emil - nekrologlistopadowego, który osiadł tam po upadku powstania. Poświęcił się pracy organicznej, pasją jego były badania etnograficzne i historyczne. Był znanym publicystą, m.in. redaktorem „Starożytności polskich“, które wydał wraz z Jędrzejem Moraczewskim. Wraz z innymi polskimi ziemianami powiatu międzychodzkiego, m.in. Apolinarym Kurnatowskim z Chalina i Arsenem Kwileckim z Kwilcza należał do niewielkiego grona organizatorów powiatowych struktur Ligi Polskiej podczas Wiosny Ludów 1848 r.