Keibelowie


Rodzina niemiecka, wywodząca się z Pomorza Zachodniego, osiadła w Berlinie, gdzie już w XVII w. działało m.in. wielu znanych duchownych ewangelickich, kupców i fabrykantów tego nazwiska. Jeden z potomków tej rodziny, Wilhelm Martin Keibel, jako emerytowany rotmistrz wojska pruskiego został w XIX w. właścicielem majątku Mnichy. Mowa tu o części wsi zwanej wówczas Mnichami Wielkimi. Mimo, iż był przybyszem i nie mógł się poszczycić szlacheckim pochodzeniem, to awansował do kręgów miejscowych tradycyjnych elit. Ożenił się z córką dziedzica sąsiednich Mniszek, Alexandrą von Unruhówną, choć małżeństwo to nie pozostawiło potomstwa. Za czasów Keibela majątek w Mnichach przeżywał rozkwit. Znajomy i krewny dziedzica, berliński architekt Gustav Knoblauch na jego zlecenie zaprojektował w Mnichach część budynków, m.in. rządcówkę. Po śmierci Keibela majątek ten został królewską domeną, którą dzierżawili krewni zmarłego, m.in. Paul Keibel, równocześnie zarządzający domeną królewską w Bolewicach. W Mnichach gospodarował on aż do 1921 r.