Kamieńscy herbu Nałęcz


Kamieńscy herbu NałęczRodzina szlachecka, która wzięła swoje nazwisko od dziedzicznego miasteczka Kamionna koło Międzychodu, choć w istocie była to gałąź rodziny Gorzeńskich pochodzących z Gorzynia, która wraz z m.in. dziedzicami okolicznych wsi: Prusimskimi i Luboskimi-Mniskimi pochodziła ze wspólnego pnia z potężnymi Ostrorogami i używała tego samego herbu. W Kamionnie i jej okolicach Kamieńscy obecni byli przez cały XV i XVI w. Za ich czasów powstał tam w 1499 r. gotycki kościół parafialny, obecnie jeden z najcenniejszych zabytków architektury w regionie. Świątynię tę ufundowali ówcześni współdziedzice miasta i okolic: Dobrogost Kamieński, który oprócz władania połową Kamionny był jednocześnie proboszczem miejscowej parafii oraz jego brat Mikołaj, posiadacz drugiej połowy miasta. Jego potomkowie nie utrzymali we władaniu rodzinnej Kamionny zbyt długo. Już w XVII w. należała ona bowiem do Brezów. Od nich jednak przeszła wkrótce na własność Prusimskich, a więc niejako symbolicznie „wróciła w posiadanie Nałęczów“.