Gorzeńscy herbu Nałęcz


Gorzenscy herbu NałęczWielkopolska rodzina szlachecka, odnoga rodu Nałęczów, szczycąca się wspólnym pochodzeniem z możnymi Ostrorogami. Nazwisko swoje wzięli od Gorzynia w dzisiejszym powiecie międzychodzkim, gdzie występowali już w XV w. Jedna z linii tej rodziny dziedziczyła sąsiednie miasteczko Kamionnę, od której przyjęła nazwisko Kamieńskich, przejściowo także od posiadanego Skrzydlewa nazywali się Skrzydlewskimi. Ok. przełomu XVI i XVII w. Gorzeńscy herbu Nałęcz opuścili rodzinne gniazda, przenosząc się na wschód i nabywając inne majątki. Najbardziej znane to Śmiełów i Dobrzyca koło Jarocina, siedziba gen. Augustyna Gorzeńskiego (1742-1816), jednego z najsłynniejszych członków rodziny, adiutanta króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i wolnomularza, który otrzymał od króla pruskiego tytuł hrabiowski. Ostatnim męskim przedstawicielem rodu był hr. Zbigniew Ostroróg-Gorzeński (1869-1926), właściciel Śmiełowa, działacz społeczny i narodowy, prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Łowieckiego. W czasie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 zasłużony dowódca Frontu Południowego z siedzibą sztabu w Jarocinie, a później organizator 11 Pułku Strzelców Wielkopolskich. W 1921 r. awansowany do stopnia majora i odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.