Fussowie


Fussowie - broszura Paula Fussa Zustaende in der Provinz Posen, w której brał w obronę prawa Polaków, zagrożone wprowadzanym wówczas przez państwo pruskie surowym prawemRodzina niemiecka od pokoleń osiadła w zachodniej Wielkopolsce, mimo iż nie miała korzeni szlacheckich, jej członkowie posługiwali się rodowym herbem, przedstawiającym stopę (niem. Fuss – stopa). W 1. poł. XIX w. Paul Fuss był zarządcą majątku zlikwidowanego klasztoru cystersów w Bledzewie i teściem Franciszka Ksawerego Alkiewicza. Jego wnukiem i imiennikiem był właściciel leżącego w powiecie międzychodzkim majątku Wituchowo z przełomu XIX i XX w., również Paul Fuss. Oprócz Wituchowa dzierżawił od króla domenę w Bolewicach. Był utalentowanym malarzem i poetą, współpracował m.in. z Napoleonem Rutkowskim, kompozytorem i dziedzicem majątku w Ławicy, lecz najbardziej wsławił się wydaniem w 1905 r. broszury „Zustaende in der Provinz Posen”, w której brał w obronę prawa Polaków, zagrożone wprowadzanym wówczas przez państwo pruskie, bardzo restrykcyjnym prawem. Jego krewny Richard Fuss posiadał majątek Białcz, również położony w powiecie międzychodzkim.