Chłapowscy herby Dryja


Chłapowscy herb DryjaRdzennie wielkopolska rodzina szlachecka, wywodząca się z Chłapowa koło Pyzdr, której najsłynniejszym członkiem był gen. Dezydery Adam Chłapowski (1788-1879), w czasie wojen napoleońskich oraz w powstaniu listopadowym dowódca polskich wojsk. Otrzymał od cesarza Napoleona Bonapartego francuski tytuł baronowski. Po zaprzestaniu walki zbrojnej z zaborcami poświęcił się działalności gospodarczej, zasłynął jako działacz narodowy oraz prekursor pracy organicznej w Wielkopolsce. Odległym krewnym generała był Konstanty Hubert Józef Chłapowski (1883-1939), który od 1909 r. posiadał majątek w Mościejewie. Przeszedł do historii jako lokalny dowódca podczas Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, w dwudziestoleciu międzywojennym był działaczem kombatanckim, udzielał się także w organizacjach rolniczych i łowieckich. Aresztowany przez Niemców w 1939 r., został rozstrzelany w Dąbrówce pod Poznaniem.