Bardtowie


Bardt Caroline Dorotha Augusta Nekrolog  1833Niemiecka rodzina o korzeniach mieszczańskich, pochodząca według przekazów z miasta Barth na Pomorzu Zachodnim. Na pocz. XIX w. protoplasta gałęzi wielkopolskiej, Jürgen Christopgher George Bardt (1762-1811) przeniósł się z Wolgast do Poznania. Jego potomkowie wkrótce zaczęli aspirować do kręgów ziemiańskich, kupując m.in. majątek w Chrząstowie. W 1828 r. poznański kupiec Carl Daniel Bardt (1790-1868) nabył Lubosz w powiecie międzychodzkim, wkrótce do tego majątku Bardtowie dołączyli sąsiednie Niemierzewo. Wraz z folwarkami w Bogusławowie, Augustowie, Karolewicach i Józefowie dobra tworzyły rozległy, zwarty kompleks. Z rodziny tej pochodzili m.in.: znany filolog i pedagog Carl Andreas Georg Wilhelm Bardt (1843-1915), m.in. dyrektor gimnazjów w Neuwied, Elberfeld, i słynnego Joachimsthal-Gymnasium w Berlinie. Badał dzieje literatury starożytnej, tłumaczył dzieła rzymskich autorów oraz Richard Bardt, znany działacz organizacji rolniczych mniejszości niemieckiej w Wielkopolsce. W latach międzywojennych był właścicielem Niemierzewa, majątku znanego ze słabych ziem, na których Richard z powodzeniem rozwijał wielkotowarową uprawę ziemniaków. Majątkiem w Luboszu zarządzał wówczas jego brat, Hans Jürgen Bardt wraz z matką, Johanną Mathildą z von Massenbachów, prawnuczką właściciela Białokosza, płk. Christiana von Masenbacha (1758-1827), znanego dowódcy i teoretyka wojskowego, demokraty i więźnia politycznego epoki wojen napoleońskich kongresu wiedeńskiego. Bardtowie, podobnie jak pozostałe niemieckie rodziny ziemiańskie, opuścili swoje majątki w powiecie międzychodzkim w styczniu 1945 r. wraz z wycofującymi się wojskami III Rzeszy.