Arendtowie


ArendtowieBronisław Arendt, ur. 15.03.1890 r. w Dąbrówce Królewskiej, w młodości redaktor czasopisma „Kuryer Narodowy”, wychodzącego w Małym Tarpnie koło Grudziądza. W latach 20. XX w. osiedlił się w Międzychodzie, obejmując stanowisko asesora Wydziału Powiatowego. Znany z przekonań narodowo-katolickich. W latach 30. nabył majątek w Gralewie, którym gospodarował do 27.09.1939 r., kiedy został aresztowany przez Niemców i więziony kolejno w więzieniach w Międzychodzie i Skwierzynie. 27 stycznia przewieziono go wraz z innymi członkami miejscowych elit społecznych do Fortu VII w Poznaniu i zamordowano. Po wojnie Arendtowie musieli opuścić Gralewo.