Alkiewiczowie herbu Szaława


Alkiewicz herb SzalawaPolska rodzina szlachecka o korzeniach tatarskich, pochodząca z Litwy. Do Wielkopolski przybyli w XVIII w. Na pocz. XIX w. Franciszek Ksawery Alkiewicz dzierżawił od von Unruhów majątek w Mniszkach (Mnichach Małych), gdzie wychowali się jego trzej synowie: Klaudiusz Alkiewicz, pruski oficer i działacz społeczny w Landsbergu (dziś Gorzów Wlkp.), m.in. fundator gorzowskiego cmentarza katolickiego, na którym do dziś zachował się jego nagrobek oraz jego dwaj młodsi bracia: Adolf i August Alkiewiczowie, którzy również służyli w wojsku pruskim. Organizowali oni oddziały powstańcze w powiecie międzychodzkim podczas Wiosny Ludów w 1848 r.