Folwark Lesionki


Lesionki_014Ten niewielki majątek położony na południowy-wschód od Sierakowa, od samego początku swego funkcjonowania przynależał do większego założenia folwarcznego w pobliskim Kaczlinie. Niestety, XVIII-wieczne opisy okolicznych dóbr nie wymieniają Lesionek i nie są nam znane obiekty wchodzące w skład ówczesnego folwarku. Dopiero w 1872 roku wzniesione zostaje tutaj interesujące założenie, warte wspomnienia w niniejszej książce.

W drugiej połowie XIX w. w Lesionkach wybudowana zostaje zagroda gospodarcza dla dzierżawców z niewielkim budynkiem, nawiązującym cechami do wiejskiego dworu. Jest to murowany, parterowy dom, wzniesiony na planie prostokąta przykryty dwuspadowym dachem pokrytym dachówką. Budynek ów postawiony zostaje na wysokim cokole zbudowanym z polnych kamieni. Elewacja frontowa podzielona została tutaj pięcioosiowo z centralnie umieszczonym wejściem do domu, do którego prowadzą okazałe schody. Cechą charakterystyczną dworu jest niewielki ryzalit, którego elementem są dwie kwadratowe, ozdobne kolumny. W jego górnej części znajdują się trzy półkoliście zakończone okna oraz ślepy oculus. Pięcioosiową elewację zdobi zastosowane tutaj miejscami boniowanie, profilowane gzymsy oraz ozdobne opaski z motywami roślinnymi i geometrycznymi wokół prostokątnych okien. Od strony wschodniej w późniejszym okresie dostawiona została drewniana weranda.

W skład zagrody wchodzą również kamienna obora i budynek gospodarczy, wzniesione w 1872 roku. Budynek ten stanowi własność prywatną i jest dostępny tylko z zewnątrz.

W ciągu niedługiej historii folwarku w Lesionkach posiadali go:

  • 1848 r. – Bansenowie,
  • 1930 r. – Kuhntowie,