Dwór w Lutomku


LUTOMEK palacykZespół dworsko-folwarczny w Lutomku położony jest w południowej części wsi. Idealnie wkomponowany w otaczający go krajobraz, powstał na przełomie XIX i XX w. dla rządcy lub dzierżawcy majątku dóbr Kwileckich. Eklektyczny dwór wybudowano najprawdopodobniej około 1880 roku, w północnej części istniejącego tu założenia gospodarczego. Jest to prosty, parterowy budynek wzniesiony na planie prostokąta, na kamiennej podmurówce, który nakryty został dwuspadowym dachem. Wejście do niego usytuowane centralnie na osi budynku ujęte zostało w dwie pary pilastrów, które wieńczy trójkątny szczyt. lutom_lutomek_0121Sześć par okien, umieszczonych symetrycznie zarówno od strony frontowej jak i podwórza gospodarczego, zwieńczono ozdobnymi półkolistymi naczółkami. Elewacja budynku przyjmuje prosty, trójosiowy charakter. Z dworu wychodzi się do niewielkiego XIX-wiecznego parku o pow. 2,8 ha. Mimo upływu lat dwór w Lutomku zarówno na zewnątrz jak i w środku, zachował swój zabytkowy charakter.

Od strony południowej budynku, jak od frontu, umieszczone jest identyczne wyjście na dziedziniec folwarczny. Założenie gospodarcze powstało w drugiej połowie XIX w. i w jego skład wchodzą m.in.: lutom_lutomek_0118stróżówka, rządcówka, trzy stajnie, dwie obory, wozownia, spichlerz i kierat. Obiekty te wzniesione są w większości z łamanych głazów narzutowych, a szczególnie interesujący wśród nich jest wieloboczny kierat. W 1926 roku majątek w Lutomku liczył 897 hektary.

Lutomek od samego początku swego istnienia, aż do 1939 roku był własnością Kwileckich, którzy wypuszczali go jednak w dzierżawę. Jednym z najemców majątku był znany społecznik dr Kapelski z Sierakowa.lutom_lutomek_0114

W ostatnich latach obiekty te są systematycznie poddawane pracom remontowym. Obecnie zespół dworsko-folwarczny w Lutomku znajduje się w rękach prywatnych i jest niedostępny dla zwiedzających.