Dwór w Izdebnie


IYDEBNO Dwór w Izdebnie 1986 aZespół folwarczno-dworski w Izdebnie, położony w południowej części wsi, powstał na przełomie XIX i XX w. Wybudowany wówczas dwór nie przetrwał jednak do dnia dzisiejszego. Obiekt ten znany jest natomiast ze zdjęć archiwalnych, pochodzących z lat 80-tych XX w. Przedstawiają one niewielki, parterowy dwór założony na planie prostokąta, postawiony na wysokim kamiennym cokole, który przykryty został naczółkowym dachem krytym dachówką. Wejście główne do dworu, usytuowane asymetrycznie do osi budynku, zaznaczone było niewielkim ryzalitem zwieńczonym szczytem. Poprzedzały je niczym nie przykryte schody. Elewacja budynku prosta, bez zdobień. Z dawnych zabudowań folwarcznych do dnia dzisiejszego zachowały się m.in. spichlerz oraz ośmiorak. Obecnie obiekty te stanowią część Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej i są własnością prywatną.

Izdebno na przestrzeni wieków stanowiło własność:

  • XV-XVI w. – Leszczyce ze Słopanowa, część z nich przyjęła nazwisko Izdbieńskich,
  • 1621-1797 r. – klasztor Sióstr Dominikanek św. Katarzyny w Poznaniu,
  • poł. XIX w. – von Massenbachowie,
  • 1873-1909 r. – Petzelowie,
  • 1909-1935 r. – von Hantelmannowie,
  • 1935-1939 r. – Nowaczyńscy.