Folwark w Brzezich Łąkach


Brzezie_Ląki_024Niewielka osada Brzezie Łąki, nazywana potocznie Birka, Byrka lub Berka – od niem. Birk Vorwerk, była niegdyś folwarkiem należącym do majątku w Skrzydlewie, rozparcelowanego u schyłku XVIII w. przez ówczesnych dziedziców von Unruhów pomiędzy tamtejszych gospodarzy, którzy otrzymali wówczas status olędrów. W skład „resztówki” po majątku wchodził m.in. folwark – istniejący do dzisiaj, jako jedno z gospodarstw położonych w Brzezich Łąkach. Folwark ten posiadał grunty o rozległości ok. 60 ha. Stojący tam do dzisiaj dom mieszkalny to dawny dworek, który po wielu przebudowach zachował trochę ze swego dawnego charakteru. Rzucają się w oczy, zwłaszcza zdradzające odległy wiek, masywne, grube ściany oraz wejście, które przypomina ganek. Tutaj urodził się znany wielkopolski działacz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, poznański kupiec-drogerzysta Wiktor Tomasz Gładysz (1866-1951).

Brzezie Łąki na przestrzeni wieków stanowiły własność:

  • XVIII/XIX w. – Przystanowscy h. Pomian,
  • poł. XIX w. – Stoińscy i Wąchalscy z Kamionny,
  • poł. XIX w. – Gładyszowie,
  • przeł. XIX/XX w. – Walther Paetzold,