Folwark Motzberg w Kamionnie


Kamionna_016Nieopodal zabudowań Kamionny, przy drodze lokalnej do Prusimia, znajduje się dawny folwark miejscowych dziedziców. Miejsce do dzisiaj to nazywane jest przez miejscową ludność Motzbergiem. Nazwa ta pochodzi od nazwiska Friedricha von Motza – jednego z właścicieli, a później dzierżawców folwarku, który w XIX w. wchodził w skład królewskiej domeny w Kolnie. Zanim to nastąpiło, Kamionna przez kilka stuleci należała do właścicieli prywatnych, którymi na przestrzeni wieków byli:

  • XV-XVI w. – Nałęcze z Gorzynia, nosili nazwiska Gorzeński oraz Kamieński,
  • XVI-XVII w. – Prusimscy h. Nałęcz,
  • poł. XVII w. – Brezowie z Goraja h. własnego (na krótko)
  • XVII-XVIII w. – ponownie Prusimscy h. Nałęcz,
  • 1797-ok.1815 – ks. von Hohenlohe-Ingelfingen.