Dwór w Bielsku


Bielsko, położone nieopodal Międzychodu, jest wsią o średniowiecznym rodowodzie, wspominaną przez źródła pisane już od 2. poł. XIII w. Początkowo miejscowość ta należała do włości książęcej rodu Piastów, zaś w 1288 roku za sprawą nadania dokonanego przez księcia wielkopolskiego Przemysła II, weszła w skład dóbr biskupstwa poznańskiego. Następnie, w nieznanych bliżej okolicznościach, stała się ona własnością miejscowych rodów rycerskich. W początkach XV w. dziedzicem Bielska był Dobrogost z Kolna z rodu Nałęczów. Wywodzący się od niego Prusimscy byli zapewne inicjatorami budowy tutaj dworu, usytuowanego na północ od drogi do Sierakowa, w bliskim sąsiedztwie zabudowań wsi.

Zapewne na fundamentach wcześniejszej siedziby Prusimskich wznosi się, zachowany częściowo do dzisiaj, budynek położony przy ul. Dworkowej, który swój ostateczny kształt uzyskał prawdopodobnie już w XIX w., kiedy należał do rodziny Żychlińskich herbu Szeliga, bądź ich następców, von Kalckreuthów. Znany jest rysunek dworu z połowy XIX w., wykonany przez Valeskę von Kalckreuth; praca ta przedstawia parterowy, pięcioosiowy budynek na planie prostokąta, zakończony po bokach symetrycznie rozmieszczonymi piętrowymi skrzydłami, nakrytymi osobnymi dachami. Do każdego z nich wiedzie osobne wejścia umieszczone asymetrycznie względem elewacji frontowej. Centralnie położone wejście główne zwieńczone zostało trójkątnym szczytem. Do dziś w stanie niezmienionym zachowało się jedynie skrzydło wschodnie dworu, bliźniacze skrzydło zachodnie uległo całkowitej przebudowie, tracąc wszelkie cechy stylowe.

Obok dworku znajduje się dawna oficyna wzniesiona w połowie XIX w. Obiekty te stanowią obecnie własność prywatną i są dostępne tylko z zewnątrz.

Bielsko na przestrzeni wieków stanowiło własność:

  • do schyłku XIII w. – książęta wielkopolscy z dynastii piastowskiej,
  • XIII/XIV w. – biskupstwo poznańskie,
  • XV-XVII w. – Prusimscy herbu Nałęcz,
  • XVIII w. – Żychlińscy herbu Szeliga,
  • XIX w. – von Kalckreuthowie,
  • 1873-1900 – André,
  • 1900-1945 r. – Krause.