Kościół p.w. Nawiedzenia NMP w Luboszu


Lubasz_KOŚCIÓŁ184Naprzeciwko dworu, przy budynku dawnej gorzelni znajduje się kościół parafialny p.w. Nawiedzenia NMP w Luboszu. Pierwsza, drewniana świątynia powstała tu w XIV w. kiedy to z parafii pniewskiej wyłączony został obszar wsi Lubosz, Chorzewo i Chudopczyce. Najprawdopodobniej świątynia ta była pod wezwaniem św. Bartłomieja, jednak w 1785 roku uległa ona zniszczeniu. W latach 1818 – 1823 z fundacji Bnińskich wzniesiono nową, orientowaną świątynię o cechach późno-klasycystycznych. Jest ona budowlą salową, z niewysoką wieżą od wschodu, z zakrystią na zachodzie, przykrytą dwuspadowym dachem. W odnowionym w 1985 roku wnętrzu znajduje się m.in. barokowy ołtarz z XVII w. z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem i tabliczkami wotywnymi z XVIII w., późnorenesansowa chrzcielnica z pocz. XVII w. i ludowe rzeźby: Chrystus Zmartwychwstały oraz krucyfiks. Na ścianach wiszą blachy oraz portrety trumienne okolicznej szlachty m.in: Jana z Wybranowa Swinarskiego (zm. 1654), tablica inskrypcyjna, na odwrocie, której Jan Swinarski klęczący przed krucyfiksem; tabliczki z herbami Poraj, Nałęcz i nieczytelnym herbem oraz literami IS ZW. Znajdują się tu również wizerunki trumienne nieznanego szlachcica z połowy XVII i szlachcica herbu Łabędź (zm. 1715), z literami B.I.W.

Na zewnątrz świątyni znajduje się XVIII w., uszkodzony dzwon z herbem Poraj w ozdobnym kartuszu wśród innych dekoracji.

Lubosz na przestrzeni wieków stanowił własność:

  • XIV-XVI w. – Nałęczowie Lubosza, nazywali się początkowo Luboscy, następnie od wsi Mnichy przyjęli nazwisko Mniscy,
  • XVII w. – Swinarscy h. Poraj,
  • XVII-XVIII w.: Kalinowscy,
  • XVIII w. – Moszczeńscy,
  • XVIII-XIX w.: hr. Bnińscy h. Łodzia,
  • 1 poł. XIX w. – Korsakowie h. własnego,
  • 1828-1945 – Bardtowie.