Dwór w Prusimiu


prusim_olandia_009Prusim od połowy XV w. był gniazdem rodowym rodu Prusimskich, którzy rezydowali tutaj do połowy XVIII w. Niestety, nie zachowały się jakiekolwiek informacje o ich dawnej siedzibie. W drugiej połowie XVIII w. wzniesiono, najprawdopodobniej w miejscu starego, nowy dwór, który funkcjonował jednak do połowy XIX w. Kto był jego fundatorem nie wiadomo, gdyż w okresie tym szybko zmieniają się właściciele Prusimskiej majętności. W 1 połowie wieku XIX powstaje w Prusimiu rozległe założenie folwarczne wraz z nową zabudową gospodarczą. Fundatorami tego zespołu folwarczno-dworskiego była rodzina von Reiche, która nabyła majątek prusimski w 1840 roku. Już w 1846 roku stawiają oni dwukondygnacyjny spichlerz, a pochodzący z połowy XVIII wieku dwór w Prusimiu von Reichowie przebudowali w 2. połowie XIX wieku. Powstał wówczas obszerny, parterowy dwór z mieszkalnym piętrem ukrytym w łamanym dachu i piętrowymi ryzalitami na osi obu elewacji, zwieńczonymi wysokimi trójkątnymi naczółkami. W tylnej elewacji umieszczono taras, z którego prowadzi zejście do rozległego założenia parkowego, łagodnie opadającego nad pobliskie Jezioro Prusimskie.

Nieopodal dworu znajduje się zespół folwarczny przebudowany w połowie XIX w. W jego skład wchodzą m.in.: stajnia koni wjazdowych, obora oraz dwa chlewy. W latach 2009-2012 w wyniku zakrojonych na szeroką skalę prac powstał tu elegancki ośrodek konferencyjno-wczasowy „Olandia”, nazwą nawiązujący do osadnictwa olęderskiego w Wielkopolsce w XVII-XVIII w. Dwór, spichlerz i zabudowania folwarku zostały zaadaptowane na hotel, restaurację, winiarnię, centrum wypoczynkowe i sale konferencyjne, zachowując z pietyzmem pierwotny wygląd zewnętrzny m.in. nawiązujący do rzemiosł rolniczych. W 2012 roku sprowadzono z Mławy holenderski wiatrak pochodzący z XVIII w.

Prusim na przestrzeni wieków stanowił własność:

  • XIV-XVIII w. – Nałęczowie z Kolna. Od nowego gniazda rodowego przyjęli nazwisko Prusimskich,
  • 1742-1779 – von Unruhowie,
  • 1779-1788 – Szczanieccy h. Ossoria, Zakrzewscy h. Wyssogota,
  • 1788-1790 – Wilkońscy h. Odrowąż,
  • 1790-ok.1820 – Taylorowie h. własnego,
  • ok. 1820-1945 – von Reiche.