Dwór w Nowej Dąbrowie


Nowa_dabrowa0003Nowa Dąbrowa to niewielka wieś położona na południe od Kwilcza. Znajduje się tam zespół dworsko-folwarczny z przełomu XIX i XX w. Jego najważniejszym elementem jest dwór wzniesiony w latach 1924-25 dla rodziny Danielewiczów. Jest to piętrowy, nakryty czterospadowy dachem budynek, z płytkim, piętrowym ryzalitem na osi, zwieńczonym półkolistym szczytem. Głównym akcentem dekoracyjnym ryzalitu jest ogromne, zamknięte półkoliste okno. Narożniki ujęte zostały kanelowanymi lizenami. Dwór otoczony jest pozostałościami silnie zdewastowanego parku krajobrazowego pochodzącego z poł. XIX w.

Na północ od dworu znajduje się założenie folwarczne, w skład, którego wchodzą: czworak z budynkiem gospodarczym, obora, stajnia, spichlerz i stodoła. Dwór i założenie folwarczne stanowi w chwili obecnej własność prywatną.

Folwark w Nowej Dąbrowie powstał, jako część majątku orzeszkowskiego, stanowiącego własność Kwileckich. Niezależny majątek ziemski powstał tutaj dopiero w latach międzywojennych. W 1926 roku majątek liczył 311 hektarów i stanowił wówczas własność rodziny Danielewiczów.