Dwór w Mościejewie


dworek_mosciejewoCentralnym punktem Mościejewa, niewielkiej wsi położonej w północno-wschodniej części gminy Kwilcz, jest nieduży, piękny, eklektyczny dwór postawiony na lekkim wzniesieniu dominującym nad pozostałą częścią zabudowy miejscowości. Wybudowany on został w 1906 roku dla ówczesnych właścicieli majątku Malinowskich. Postawiono wówczas zgrabny, dwukondygnacyjny budynek, przykryty łamanym dachem. Od frontu charakteryzuje go trzyosiowy układ z piętrowym, półkoliście zakończonym ryzalitem, na osi zawierający główne wejście do obiektu. Po bokach dworu, w narożnikach fasady umieszczono wieloboczne, piętrowe wieże nakryte spiczastymi dachami. Od tyłu znajduje się taras widokowy prowadzący do parku i ogrodu. Przed dworem, w części północnej założenia znajduje się romantyczny staw, a za nim ozdobny kolisty dziedziniec, prowadzący przed wejście główne do obiektu. Mimo upływu lat zachował się oryginalny wygląd zewnętrzny oraz układ pomieszczeń wewnątrz dworu. Od strony południowej i zachodniej założenie otacza je park krajobrazowy o pow. 9,1 ha z poł. XIX w. Rosną w nim głównie drzewa liściaste m.in.: lipy drobnolistne, topole czarne czy też buki; część z nich osiągnęły rozmiary pomnikowe. W parku znajdują się również oficyna z 1.poł. XIX w. oraz wozownia wzniesiona w czasie budowy dworu.

Na zachód od założenia dworskiego, na przełomie XIX i XX w., wzniesiono folwark. Do dnia dzisiejszego zachowała się m.in.: kancelaria, spichlerz, kuźnia, stelmacharnia i czworak. W 1926 roku majątek w Mościejewie liczył 775 hektarów.

Jednym z ostatnich właścicieli majątku w Mościejewie był ppłk Konstanty Chłapowski, kawaler maltański i powstaniec wielkopolski, rozstrzelany przez Niemców 29 listopada 1939 roku. W ostatnich latach dwór i park przeszły w ręce prywatne. Park uporządkowano, dwór wyremontowano.

Obiekt dostępny jest z zewnątrz. Mościejewo na przestrzeni wieków stanowiło własność:

 • XV-XVI w. – Nałęcze z Lubosza, późniejsi Mniscy; niektórzy pisali się także Mościejewskimi,
 • 1504-1510 – Konińscy h. Łabędź
 • 1510-1626 – hr. Ostrorogowie h. Nałęcz,
 • 2. poł. XVII w. – Opalińscy h. Łodzia,
 • 1. poł. XVIII w. – Jaraczewscy h. Zaremba,
 • przeł. XVIII/XIX w. – Sczanieccy h. Osoria,
 • XIX w. – Święciccy h. Jastrzębiec, od nich dzierżawili Mościejewo:
 • Bronikowscy h. Osęk,
 • XIX w. – Stablewscy h. Oksza,
 • pocz. XX w. – Malinowscy,
 • 1909-1939 – Chłapowscy h. Dryja,