Dwór w Kurnatowicach


Kurnatowice_006Już od 1391 roku wiemy, że Kurnatowice były gniazdem rodowym rycerskiej rodziny Kurnatowskich z Kurnatowic. Ich dawna siedziba, położona w centralnym punkcie wsi, nie zachowała się od dnia dzisiejszego. W jej miejscu, na początku XXI w. stanął współczesny okazały, piętrowy dworek założony na planie prostokąta, zwieńczony dwuspadowym dachem. Elewacja trzyosiowa obiektu poprzedzona została portykiem zdystansowanym schodami prowadzącymi do budynku. Kolumny portyku zwieńczone zostały jońskimi kapitelami. Wspierają one trójkątny naczółek, na którym znajduje się kartusz herbowy z jagiellońskim orłem. Elewację frontową dworu zdobi zastosowane tu boniowanie narożników. Od strony zachodniej do budynku przylega wysoki taras otoczony ozdobną balustradą. Nowoczesny dwór, posadowiony w miejscu dawnego założenia dworskiego, nawiązuje swą formą do dawnych siedzib ziemiańskich z terenu powiatu międzychodzkiego.

Obecnie obiekt ten jest własnością prywatną i nie jest dostępny dla ruchu turystycznego. Kurnatowice na przestrzeni wieków stanowiły własność:

 • XIV-XVII w. – Kurnatowscy h. Łodzia,
 • 1. poł. XVII w. – von Schlichtingowie,
 • poł. XVII w. – Wojakowscy i Bojanowscy h. Junosza,
 • 1664 r.-1700 r. – Przybyszewscy h. Grzymała,
 • 1700-ok. poł. XVIII w. – von Haza-Radlitzowie,
 • poł. XVIII w. – Wierusz-Kowalscy h. Wieruszowa,
 • 1757-1939 r. – hr. Kwileccy h. Byliny (Szreniawa), od których Kurnatowice dzierżawili kolejno:
 • pocz. XVIII w. – Bukowieccy h. Drogosław,
 • 1. poł. XIX w. –  Otto-Trąmpczyńscy h. Topór,
 • ok. 1837-1872 r. – Pągowscy h. Pobóg,
 • ok. 1890 r. – Stahrowie
 • ok. 1920 r. – Szrantowie