Dwór w Chudobczycach


Chudopczyce_009Neobarokowy dwór w Chudobczycach zbudowany został w 1907 roku, według projektu wybitnego architekta poznańskiego Rogera Sławskiego, dla ówczesnych właścicieli majątku Mielżyńskich. Autor projektu, bardzo zdolny absolwent Politechniki Charlottenburskiej, obok Boreckiego i Cybichowskiego, był czołowym przedstawicielem tak zwanego stylu polskiego w architekturze.

W Chudobczycach zaprojektował on nieduży, jednopiętrowy budynek z piętrem wtopionym w mansardę, od frontu ozdobiony ryzalitem zwieńczonym półkolistym szczytem. Architektura dworu utrzymana jest w charakterystycznym dla R. Sławskiego „stylu narodowym”. Za dworem znajdują się starsze od niego budynki włodarzówki i niewielki, ozdobny budynek w typie altany, z wejściem do dawnych piwnic dworskich. Zabudowa ta otoczona jest przez XIX – wieczny park krajobrazowy o powierzchni około 6 ha, z piękna aleją dębową. Rosną tu wiekowe okazy takich drzew jak dąb, cis pospolity, lipa drobnolistna czy platan klonolistny. Całości założenia dopełnia folwark wzniesiony jeszcze pod koniec XIX w. Jest on położony na wschód od dworu i w jego skład wchodzą m.in.: dawne budynki mieszkalne przeznaczone dla pracowników, dwie obory, chlewnia i stajnia. W 1926 roku majątek liczył 651 hektarów i miał octownię, gorzelnię, wytwórnię chemikaliów oraz uprawę roślin lekarskich.

Obecnie dwór, park i zespół folwarczny oraz dwa „blokowe” budynki mieszkalne z ok. 1990 roku należą do Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, która prowadzi tu ośrodek pomocy społecznej dla osób bezdomnych i potrzebujących wsparcia.

Chudobczyce na przestrzeni wieków stanowiły własność:

 • XV-XVI w. – Nałęczowie z Lubosza, następnie przyjęli nazwisko Mniskich, oprócz nich współwłaściciele, m.in. Rozbiccy h. Byliny (Szreniawa), Krzyszkowscy h. Odrowąż,
 • XVI-XVII w. – Broniewscy h. Leliwa,
 • poł. XVII w. – Swinarscy h. Poraj,
 • 2. poł. XVII w. – Bronikowscy h. Osęk,
 • XVIII w.-1842 r. – Urbanowscy h. Prus,
 • 1842-poł. XIX w. – von Schlichtingowie,
 • 1859-1866 – Trampe,
 • 1872 r. – Heinemannowie z Wrocławia,
 • 1913 r. – hr. Mielżyńscy h. Nowina
 • 1926 r. – Malinowscy,
 • 1926-1935 r. – Niemojowscy h. Wieruszowa
 • 1935-1939 r. – hr. Kwileccy h. Byliny (Szreniawa)