Pałac w Łężcach


łężce 1901Niezwykłym miejscem w Łężcach jest dwór wraz z otaczającym go parkiem. Wzniesiony został on w pierwszej połowie XIX wieku przez Kierskich. W tym samym okresie powstał również park, który utworzono przy wykorzystaniu naturalnej konfiguracji terenu i rodzimego drzewostanu. W 1892 roku, na polecenie ówczesnego właściciela majętności Otto Rodatza, dokonano gruntownej przebudowy pałacu. W jej wyniku budynek otrzymał nowy wygląd, który praktycznie nie zmienił się do dnia dzisiejszego. Dwór jest gmachem trzyczłonowym, murowanym, z otynkowaną elewacją. Składa się z dwukondygnacyjnej części środkowej oraz dwóch wysuniętych do przodu części bocznych, również dwukondygnacyjnych, które stanowią jego skrzydła. Po zmianach ustrojowych w 1946 roku służył on, jako mieszkania pracownicze. Niestety, długotrwały okres użytkowania spowodował wówczas spore zniszczenia. W latach 1981 – 1982 budynek został odrestaurowany. Obecnie po zmianie właścicieli obiekt podany został ponownie gruntownemu remontowi i adaptacji na cele turystyczno-wypoczynkowe.

Przylegający do dworu park, przypomina swoim kształtem trapez, z dłuższą osią skierowaną na północny-zachód. Do jego części wschodniej przylega gorzelnia i podwórze, na którym usytuowano kilka budynków gospodarczych. W południowo – wschodniej części parku znajduje się główny wjazd, który prowadzi przez podwórze gospodarcze i wiedzie przed frontową część dworu. Jest to zarówno dawny, jak i obecny wjazd na teren parku. Całość parku wraz z dworem i podwórzem gospodarczym, stanowi wyraźny i niezniszczony do dzisiaj układ architektoniczny, w którym wykorzystano konfigurację terenu zarówno dla celów krajobrazowych jak i również gospodarczych. Wokół podwórza folwarcznego znajduje się zespół budynków gospodarczych z przełomu XIX i XX w.
Obecnie pałac pełni funkcje hotelowe i restauracyjne.

Łężce na przestrzeni wieków stanowiły własność następujących rodów:

  • XV w. – Milińscy z Mylina h. Nowina,
  • 1 poł. XVI w. – Wattowie Kurscy h. Samson,
  • XVI-XVII w. – Cieleccy h. Zaremba,
  • przeł. XVIII/XIX w. – Boleszowie h. Jastrzębiec,
  • 1805-1842 – Kierscy h. Jastrzębiec,
  • 1842-1864 – Micarowie,
  • 1864-1865 – Kriegerowie,
  • 1865-1871 – Busse,
  • 1871-1945 – Rodatzowie.