Pałac w Chrzypsku Wielkim


chrzypsko_03_0039Chrzypsko Wielkie to średniowieczna wieś rycerska, gniazdo rodu Prawdziców, którzy przybrali nazwisko Chrzypskich. Wsławili się oni, jako dobrodzieje i fundatorzy miejscowego kościoła parafialnego p.w. Św. Wojciecha – jednego z ostatnich wybudowanych w stylu gotyckim kościołów w Wielkopolsce. W XVII w. miejscowość weszła w skład rozległego kompleksu dóbr sierakowskich należącego do magnackiej rodziny Opalińskich. Na początku XIX wieku Chrzypsko Wielkie stało się własnością Kierskich herbu Jastrzębiec, którzy zamieszkali we wsi na stałe. Z nimi to wiązać należy powstanie nowego założenia pałacowego, znajdującego się w centrum wsi, które wybudowane zostało pod koniec XIX w.

Na początku XX w. „stary” pałac przebudowany został przez nowych właścicieli miejscowości, rodzinę Schlinke, w efekcie czego powstał budynek w stylu bardzo późnego neoklasycyzmu. Prezentuje on formy charakterystyczne dla tego typu budowli, z monumentalnym czterokolumnowym, zwieńczonym trójkątnym naczółkiem portykiem jońskim we frontowej elewacji, którego opracowanie i dekoracja rzeźbiarska nawiązują niemal wprost do rozwiązań antycznych. W zestawieniu z nim kształt dwukondygnacyjnej, założonej na prostokątnym rzucie bryły oraz otynkowanych elewacji, z prostokątnymi otworami okiennymi, nie przedstawia specjalnie interesującej formy architektonicznej. Obiekt wielokrotnie przerabiany stracił, niestety, swój unikatowy charakter. Zmianom uległo również jego wnętrze. Nie zachowało się ponadto krajobrazowe założenie parkowe, rozplanowane dawniej wzdłuż brzegu pobliskiego Jeziora Chrzypskiego. Pałac stanowi obecnie własność Gminnej Spółdzielni w Chrzypsku Wielkim i jest dostępny tylko z zewnątrz.