Ciekawostki


Obraz Zdjęcie z krzyża autorstwa Artura Wolfortta w kościele pobernardyńskim w Sierakowie

ciekawostki_oltarzAutorstwo obrazu Zdjęcie z krzyża znajdującego się w dawnym kościele pobernardyńskim w Sierakowie przez wiele lat było tematem dyskusji historyków sztuki. Wielu z nich mówiło o niderlandzkim pochodzeniu dzieła ze szczególnym zwróceniem uwagi na warsztat Rubensa. Nowsze badania i analiza dzieła wskazują jednak na flamandzkiego malarza Artusa Wolfortta (1581-1641), tworzącego równocześnie z Rubensem. Głównym zakresem jego pracy było tworzenie kompozycji obrazów ołtarzowych, wzorowanych na innych znanych malarzach. Sierakowskie dzieło powstało najprawdopodobniej w 1638 r. i przywiezione zostało do klasztoru przez ówczesnego właściciela miasta Krzysztofa Opalińskiego.

Francuskie Góry

ciekawostki_artyleria7 km na północ od Sierakowa, w pobliżu leśniczówki Pławiska, położone jest pasmo wzgórz wydmowych zwane Francuskimi Górami. W myśl miejscowej legendy w 1807 r. maszerujące w okolicy wojska francuskie napotkały tutaj na liczne piaszczyste pagórki, przez które konie nie mogły uciągnąć armat. Dowódca wojsk rozkazał wówczas przekopać przez nie drogę. Mimo to transport ciężkich armat był nadal niemożliwy. Wówczas to nakazano okolicznym gospodarzom naciąć i nazwozić pni drzew, którymi wyłożono drogę. Dzięki tym pracom można było przeprowadzić działa i tak też powstały Francuskie Góry.

Krzyż Napoleoński w Grobi

ciekawostki_krzyzW myśl miejscowej legendy pod krzyżem tym pochowani zostali żołnierze napoleońscy polegli podczas obrony Sierakowa przed wojskami rosyjskimi w czasie odwrotu Wielkiej Armii spod Moskwy. W nocy z 12 na 13 lutego 1813 roku doszło tu bowiem do zaciętej bitwy pomiędzy 17 Pułkiem Ułanów Litewskich Księstwa Warszawskiego pod dowództwem gen. Romualda Giedroyća a korpusem rosyjskim dowodzonym przez hrabiego Aleksandra Czernyszewa. W wyniku ciężkich całonocnych zmagań kozacy podstępem zdobyli miasto, wzięli do niewoli wielu jeńców, oraz zdobyli konie i sprzęt. W trakcie walk, jak podają źródła, zginęło około 130 obrońców miasta, a ich szczątki spoczęły na polu otaczającym grobski krzyż.

Most na Jeziorze Lutomskim

ciekawostki_mostW myśl miejscowej legendy łączyć on miał brzegi jeziora, ułatwiając komunikację pomiędzy wsiami Grobia i Lutom. Informacje o istnieniu takiego połączenia pojawiły się na początku XX w. Jak podają źródła archiwalne, w 1913 roku pracownicy Kaiser Fridrich Muzeum w Poznaniu poinformowani zostali przez Kastela z Grobi o odkryciu pali pochodzących z mostu wiodącego przez jezioro. Wykonano wówczas schematyczną mapkę zawierającą jego orientacyjne usytuowanie. W jej myśl znajdować się on miała w południowej części jeziora, niedaleko ujścia rzeczki Osiecznica. Niestety nie wiemy czy powstał on tylko na podstawie relacji odkrywcy czy też na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej – o ile takowa miała miejsce. Niestety do dnia dzisiejszego nie potwierdzono obecności reliktów mostu.